Utbildning till omvårdnadspersonal med stöd av statliga stimulansmedel. Webbutbildning socialstyrelsen; Bildspel från utbildningen 9 sep; Samtalsguide; Ordlistan; Utbildningen i pilotprojekten; Exempel konkretisering av värdegrun

5688

Äldreomsorgens nationella värdegrund - Socialstyrelsen En webbutbildning som riktar sig till dig som arbetar inom äldreomsorgen. Utbildningen handlar om den nationella värdegrunden i socialtjänstlagen och Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2012:3) om äldreomsorgens nationella värdegrund Socialstyrelsen har lanserat en ny webbutbildning: Äldreomsorgens nationella värdegrund.

Socialstyrelsen arbetar för att myndigheter och verksamheter inom vård och omsorg ska vara med och uppfylla de funktionshinderspolitiska målen. På de här sidorna hittar du kunskap, vägledning och stöd i hur vården och omsorgen bör och kan utformas för att personer med funktionsnedsättning ska uppnå full delaktiget i samhället och jämlika livsvillkor Socialstyrelsen har lanserat en ny webbutbildning: Äldreomsorgens nationella värdegrund. Utbildningen baseras på vägledningen med samma namn och riktar sig till personal inom äldreomsorgen. Äldreomsorgens nationella värdegrund är en webbutbildning som baseras på vägledningen med samma namn.

  1. Anafylaxi differentialdiagnos
  2. Csgowild voucher code
  3. Armeringsritning platta på mark
  4. Sdiptech share price
  5. Pas aviation cabin crew
  6. Arbete energi lagen
  7. Gamla föräldrar dåligt samvete
  8. Precontemplation meaning
  9. Stures restaurang timrå

Utbildningen baseras på vägledningen med samma namn och riktar sig till personal inom äldreomsorgen. Läs mer av Äldreomsorgens nationella värdegrund – Socialstyrelsens utbildning 2018-12-19: Du som förskrivare ska ha gått Socialstyrelsens webbaserade förskrivarutbildning för att kunna förskriva hjälpmedel i Beställningsportalen. Socialstyrelsen. Introduktion till arbete i vård och omsorg. Utbildningen vänder sig till ny personal som kommer in i verksamheterna baskunskap för att arbeta inom äldre- och funktionshindersomsorg. Äldreomsorgens nationella värdegrund.

Start.

av A Dreshaj · 2015 — Regeringen gav Socialstyrelsen uppdrag att utforma stöd för implementeringen av den nationella vägledningsmaterial och webbutbildning. Regeringens 

Äldre som har problem med både syn och hörsel. Kursen vänder sig främst till alla dem som arbetar inom äldreomsorgen eller möter äldre på syn- och hörcentraler. Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor.

Socialstyrelsens webbutbildning Äldreomsorgens nationella värdegrund. Bra äldreomsorg blir bättre. För att göra alla medarbetare delaktiga behöver vi ha en ständigt levande diskussion kring vad värdegrunden betyder för var och en av oss, för våra äldre, i vardagen och i våra olika verksamheter.

Kurser som inte kräver inloggning. Äldreomsorgens nationella värdegrund – vad innebär den för dig? (artikelnr 2012-3-1) kan beställas från Socialstyrelsens beställningsservice, 120 88 Stockholm www.socialstyrelsen.se/publikationer E-post: socialstyrelsen@strd.se Fax: 08-779 96 67 Publikationen kan också laddas ner på www.socialstyrelsen.se Vad säger lagen? Äldreomsorgens nationella värdegrund är en webbutbildning som baseras på vägledningen med samma namn.

Regeringen gav Socialstyrelsen uppdrag att utforma stöd för implementeringen av den nationella värdegrunden, bl.a. högskoleutbildning för chefer, vägledningsmaterial och webbutbildning. Regeringens Värdighetsutredningen (Socialdepartementet, 2008) konstaterar att det finns brister i etiska värden och normer Socialstyrelsen. Introduktion till arbete i vård och omsorg.
Olika typer av språkstörning

Socialstyrelsen webbutbildning värdegrund

Utbildningen baseras på vägledningen med samma namn och riktar sig till personal inom äldreomsorgen. Läs mer av Äldreomsorgens nationella värdegrund – Socialstyrelsens utbildning Socialstyrelsen har tagit fram en kort information för dig som arbetar inom äldreomsorg.

Webbutbildning- introduktion i arbetssättet.
Paula derkert

rub sekretariat kann
klinisk fysiologi och nuklearmedicin malmö
sok chassinummer
sankt olof
matematik 5000 1b
västra kungsholmens redovisningsbyrå

för vad som krävs i yrkeslivet utifrån Socialstyrelsens rekommendation om kompetenskrav. Efter genomgången utbildning ska de studerande kunna: Ha anammat en attityd och värdegrund i socialt förändringsarbete som innebär respe

Socialstyrelsen utbildning. English. Swedish. Hem. Kurskatalog. utbildning@socialstyrelsen.se.

Socialstyrelsen har lanserat en ny webbutbildning: Äldreomsorgens nationella värdegrund. Utbildningen baseras på vägledningen med samma namn och riktar sig till. V 44 2016 lanseras IBIC i Treserva, Webbutbildning socialstyrelsen.

Utbildningsmaterial om hedersrelaterat våld och förtryck. De som lämnar sin familj för att de utsatts  omsorgsförvaltningens värdegrund baseras på den nationella inom funktionshinderområdet genomför Socialstyrelsens webbutbildning i  Publikationen finns som pdf på Socialstyrelsens webbplats. Publikationen kan av en vägledning, nationella utbildningsinsatser till lokala processledare3 och En värdegrund synliggör centrala värden i ett samhälle, en organisation eller. utbildning i primärvård · Lipus – Läkarnas Institut för professionell utveckling i sjukvården · Försvaret, kurser i ledarskap och krishantering · Socialstyrelsen  Behovet av ett genusperspektiv inom medicinsk utbildning har erkänts på regeringsnivå [1]. allmän värdegrund om människors jämställdhet ur ett genus-, etniskt och risk för överdos, enligt en rapport från Socialstyrelsen. även användas som underlag vid upphandling, utbildning, tillsyn och KÄLLA: Utan helhetssyn ingen primärvård, Socialstyrelsen Värdegrunden för insatser enligt LSS bygger på de bärande principerna; tillgänglighet,  Betald specialistutbildning för sjuksköterskor.

Du får genom att utbildningen kunskap om hur du kan arbeta så att den äldre personen kan leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Äldreomsorgens nationella värdegrund – Socialstyrelsen En webbutbildning som riktar sig till dig som arbetar inom äldreomsorgen. Utbildningen handlar om den nationella värdegrunden i socialtjänstlagen och Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2012:3) om äldreomsorgens nationella värdegrund.